دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

وزن مجاز بار برای مسافرت با هواپیما و یا اتوبوس چقدر است؟

برای سفر با هواپیما وزن مجاز بار مسافران ۳۰ کیلوگرم میباشد . حمل ساک دستی با وزن حد اکثر ۵ کیلوگرم به داخل هواپیما مجاز میباشد.  اندازه ساک دستی باید بصورتی باشد که در محل مخصوص بار، بالای سر مسافر جا بگیرد برای سفر با اتوبوس برای هر نفر دو چمدان بار مجاز محصوب می شوذ در صورتی که بار شما بیش تر از مقدار ذکر شده است باید اضافه بار پرداخت کنید.