دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

برای گذر از مرز ارمنستان چه مدارکی مورد نياز است؟

- گذرنامه (جهت احتیاط یک قطعه عکس و کپی گذرنامه را نیز همراه داشته باشید)
- پرداخت خروجي (خروجي مرز زميني نسبت به هوايي کمتر است و میتوانید در مرز بپردازيد)
- همراه داشتن کارت شناسايي عکس دار
براي ورود به ارمنستان از مرزهاي زميني و يا هوايي داشتن پاسپورت با اعتبار 6 ماه و ويزايي كه در مرز زميني نوردوز  و يا فرودگاه ايروان صادر مي شود مورد نياز است هزینه ویزا 21 روزه تقریبآ 10 دلار و هزینه ویزا 121 روزه تقریبآ 50دلار است. که این مبلغ را باید به درام پرداخت کنید اگر درام به همراه خود نداشته باشید مشکلی نیست می توانید پول خود را در مرز و یا فرودگاه به دلار تبدیل کنبد.

توجه داشته باشید از به همراه داشتن داروهای کدئین دار خودداری کنید.