دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

قطار ایروان

آیا می شود با قطار از تهران به ایروان سفر کرد؟

ایستگاه قطار ایروان

خط راه آهن ایران به ارمنستان از نخجوان می گذرد و به دلیل اختلافات سیاسی بین ارمنستان و آذربایجان این مسیر بسته است و در حال حاضر امکان سفر با قطار از ایران به ارمنستان میسر نمی باشد تنها می توانید از ایروان به تفلیس، گرجستان را با قطار مسافرت کنید. توجه داشته باشید که قطار های ارمنستان پیشرفته و سریع السیر نمی باشه. خط راه آهن ارمنستان به ترکیه نیز از سال 1993 رها شده و قابل استفاده نمی باشد.