دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

روش های دریافت ویزای مهاجرتی چیست؟

روادید مهاجرتی ایالت متحده آمریکا

سه روش عمده جهت اخذ ویزای (روادید) مهاجرتی وجود دارد:

1) داشتن رابطه خانوادگی با شهروند ایالات متحده آمریکا یا مقیم دائم قانونی.

2) اشتغال.

3) قرعه کشی گرین کارت (لاتاری).