دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

در دبی تقاضای ویزای من رد شد آیا می توانم در ایروان هم اقدام کنم؟

تقاضا ویزای آمریکا

اگر قبلآ در دبی و یا آنکارا برای ویزا اقدام کردید و تقاضای شما رد شده است از نظر قانونی می توانید دوباره برای درخواست ویزای آمریکا از طریق سفارت آمریکا در ایروان اقدلم کنید ولی تا زمانی که به معیارهای مد نظر سفارت دست پیدا نکنید متاسفانه دوباره تقاضا شما رد خواهد شد پس به حرف های دیگران که اغلب تجربه ای ندارند گوش ندهید که اگر از کشور دیگری برای ویزا اقدام می کردید راحت تر ویزا خود را دریافت می کردید!