دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

جواب آزمون آیلتس چقدر طول می کشد؟

جواب آزمون آیلتس

جواب آزمون آیلتس 13 تا 20 روز پس از شرکت در آزمون حاضر می شود اگر از پکیج ویژه آزمون آیلتس بابیلون تور استفاده کنید کارنامه شما به دفتر مربوطه ایران ارسال می شود.