دفتر ایروان:0037494939217     نماینده ایران: 02188509110     خرید تور: 09128029239

   دفتر ایروان:0037494939217  

  نماینده ایران: 02188509110  

  خرید تور: 09128029239

چه مدارکی برای ثبت نام آزمون آیلتس مورد نیاز است؟

آزمون آیلتس در ارمنستان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نامه آزمون آیلتس به شرح زیر است:

1) اسکن صفحه اول گذرنامه به صورت شفاف و خوانا.

2) مشخص نمودن نوع و تاریخ دقیق آزمون.

3) پرداخت هزینه اعلام شده قبل از ثبت نام آزمون.

4) طبق قوانین British Council هزینه واریز شده بعد از ثبت نام استرداد نمی گردد.